Nordøyane – vakre og ville

I februar inviterte vår sønn Thomas meg med på en fototur til Nordøyane, nærmere bestemt til Haramsøya og Flemsøya. Jeg har levd mitt liv på Sunnmøre uten å ha vært på disse øyene. De er 2 mil i luftlinje fra Ålesund sentrum, men kjennes som «langt borte» på grunn av fergene.

Med Thomas på fototur

Været var ikke det beste, med pissregn dagen før og om natten, men det var meldt opphold midt på dagen, så vi valgte å dra likevel. Det viste seg å være et lykketreff, for vi fikk veldig varierende lys og dramatiske bølger.

Turen startet meget bra, med at vi måtte kaste oss ut av bilen og få fram fotoutstyret, det var SPEKKHOGGERE på gang.

Spekkhogger og Havørn

Fikk  noen bilder, dessverre viste ikke spekkhoggerne kroppen over vannet. På det meste hadde jeg tre stykker i bildet på en gang. På vedlagte bilde kan man med velvilje og god porsjon fantasi se både en spekkhogger og to havørner som står på knausen oppe til venstre.

Ulla fyr ligger på en holme /skjær som nåes ved en bru som nok har fått mye juling.

Veien til Ulla fyr

På en fototur undersøkes ALT som mulige motiver

Kan dette gi noe bra motiv da?

Bølger og kraftig sjø er som en magnet for fotografer.

Alt SKAL fotograferes

Indirekte fotografering av motiv gir gode vinkler

Alternativ vinkel for motivet

Resultatet var jo interessant

Ulla fyr fra uvanlig vinkel

Fyret har fått mye juling og saltvann setter sine tydelige spor der det er metall.

Dyppet i saltlake

En advarsel er på sin plass. Fotografer trekkes nærmere og nærmere bølgene når det er grov sjø, de er fascinerende og fotogene. Man må imidlertid være spesielt oppmerksom på muligheten for «freak vawes», der flere bølger slår seg sammen til en kjempestor bølge. Å bil gjennomvåt er det minste problemet i et sånt tilfelle, å bli dradd ut i sjøen er et mye større problem. Akkurat her er sikkerheten ivaretatt ved at fotografen beveger seg baket utspring, som reduserer risikoen for å bli skylt ut kraftig.

Kraften i bølgene er spennende, her knuses saltvannet til smådråper, som løftes opp over berget og gir spesielle effekter.

Knuste saltvannsdråper gir gode opplevelser

Sandvika på Flemsøys, som også kalles for Skuløya, er en vakker sandstrand. Bølgene kan slå langt opp over sanden.

Blir jeg våt nå?

Makroen må alltid være med, man kan finne gode mønster. Her er det forskjellig mineraler i vannet som gir avleiringer i forskjellige farger.

Vannet lager farger

Spor i sanden, ikke like skremmende som for Robinson Crusoe, men likevel kan man tenke fram en historie når de dukker opp i synsfeltet.

Spor i sanden

Uværet ligger tungt ute i sjøen, fyret ser glemt og ensomt ut.

Ensomt i tunge uværssskyer

På Haram, i naturreservatet, var det mange flotte steiner, noen skilte seg mer ut enn andre.

Laksestein på Haram

Et merkelig fenomen i reservatet var flere dype groper i steinura. De ser ikke naturlige ut, men de kan heller ikke være levninger fra tidligere tider, stedet er for værutsatt til det.

Groper i steinura. Hva kan dette skyldes?

Turen ga mersmak, men det er vanskelig å planlegge en slik tur, for en tur med blå himmel og flat sjø gir på langt nær like gode fotoopplevelser.

Koranen – noen ulærde kommentarer

I disse tider da muslimer demoniseres og islam anses som menneskefiendtlig og udemokratisk må man nesten gå til kilden for å selv se hvor mye frykt man skal tillegge denne religionen som er en av de tre store fra Midt-østen.

Bilderesultat for sverdverset koranen

Jeg har ingen pretensjoner om å gi en lærd tolkning av Koranen, bare noen ulærde erfaringer etter å ha lest Koranen selv.

Noe som skiller Koranen fra våre kristne hellige skrifter er at den allerede fra starten av er nedskrevet i et levende dagligtalespråk som ikke krever et presteskap for å kunne ta til seg og leve med.

Bilderesultat for sverdverset koranen

En annen forskjell er at Koranen ble samlet til ett skrift svært tidlig etter hendelsene, stort sett ferdig 30 år etter profetens død, og har dermed større sikkerhet for «riktighet» og «kompletthet» siden samtidige kunne korrigere om det var feiloppfatninger.

Den største forskjellen mellom Koranen og våre hellige skrifter er at Koranen er direkte ord fra Gud, fra en bok som finnes hos Gud og som IKKE er åpen for tolkning / endring. Islam kritiserer kristne og jøder for å «forvanske» sine opprinnelige skrifter og dermed forandre innholdet i sin religion over tid. Koranen skal være den endelige skrift og profeten Muhammed den siste profet.

Bilderesultat for gamle testamentet

Koranen er MEGET tydelig på at det finnes kun EN Gud, noe som gjør kristendommen feilaktig som opererer med Guds sønn og den Hellige Ånd. I islam vedkjenner ikke Gud seg avkom. Marias jomfrufødsel er derimot en del av Koranens fortelling.

Koranen deler mange av jødedommens og kristendommens profeter, spesielt gjelder dette Abraham, som regnes som den første store patriark. Mange historier deles mellom Koranen og Det Gamle Testamentet, som for eksempel ødeleggelse av syndefulle byer (Sodoma og Gomorra), syndfloden (Noah), utreise fra Egypt (Moses).

Bilderesultat for abraham

Islam kan sameksistere med «bokens folk», der Det gamle testamentet, Toraen og Evangeliene er de tidligere hellige skrifter.

Bilderesultat

Islam skiller seg også fra ytterligere andre religioner ved at dommedag og tilhørende oppstandelse og «sortering» til evig frelse er en sentral del av troen.

Koranen viser til en fredelig religion, der straff i hovedsak hører Gud til, og at man skal være opptatt av å dyrke Gud og leve rett. Det er IKKE en krigens religion, kun et fåtall vers peker mot voldsbruk ut over straff for lovbrudd. Det såkalte Sverdverset (9:5) er det sentrale der det vises til brutal håndtering av vantro. Et flertall andre vers påpeker at vold mot spesielt andre troende er vederstyggelig og vil bli straffet i det hinsidige.

På samme måte som Det Gamle Testamentet inneholder Koranen en del lover med tilhørende (strenge) straffer, som har mye felles. Fremdeles gjelder det at disse lovene med tilhørende straffer er gudegitte og kan ikke forandres, i motsetning til oppfatningen av det som angis i Det Gamle Testamente.

Bilderesultat for sharia

Koranen inneholder ikke noe som tilsier at det kreves en islamsk stat med egne institusjoner, annet enn det som kreves for å respektere lovgivning og eventuelle leveregler som angitt i Hadith-samlinger (samling av sitat og adferd fra profeten selv).

Koranen inneholder heller ikke noe som tilsier at kvinner skal dekke seg til med Nikab eller Burka, som av mange anses som skremmende og skaper fremmedfrykt,

Bilderesultat for nikab

kun at hennes pryd skal dekkes til, uten at det spesifiseres hva hennes pryd er. Det tolkes av de fleste som hennes hår, som må tildekkes med Hijab.

Bilderesultat for hijab

Vi må der huske at det er ikke mer enn 50 år siden det var vanlig at kvinner i våre samfunn gikk med skaut, det er i dag en integrert del av mange bunader som signal på gifte kvinner.

Bilderesultat for konebunad hardanger

Våre dagers kvinnelige kirkelige, nonner, dekker seg fremdeles til i vårt samfunn uten at det anses som truende.

Bilderesultat for nonnedrakt

Koranen har selv i dag en muntlig tradisjon, ved at hovedfokus på opplæring fremdeles er Koranskoler, der det fremdeles er et prisverdig mål å lære hele Koranen utenat.

Bilderesultat for koran

Det som skiller islam fra våre sekulære levemåter er som tidligere nevnt at den er gitt direkte fra Gud og kan dermed ikke tilpasses til de tider og den adferd som til enhver tid måtte finnes. Lover kan ikke endres, heller ikke straffer. Sameksistens med andre styres også av de leveregler fra 600-tallet som er nedfelt i Koranen. Koranen var for eksempel «feministisk» ved at den ga kvinner bedre rettigheter ved for eksempel arv og skilsmisse enn det som var vanlig i samfunnet på den tiden. I dagens samfunn anses derimot de samme regler ikke spesielt «likestilte». Kristendommen har tilpasset seg over tid, spesielt gjennom reformasjonen som fjernet mange prestestyrte dogmer og gjorde religionen til en individuell opplevelse.

Islam KAN ikke gjennomgå en slik reformasjon uten at forutsetningen om at den er Guds Ord direkte kan oppmykes. Det gjør for eksempel at Koranen ikke kan ha gjennomgått kildekritikk og analyse på samme måte som evangeliene, heller ikke i dag.

Dette gjør at Koranens lover og straffer (Sharia) gjelder i dag i mange muslimske samfunn.

Bilderesultat for sharia islam

Det gudegitte er, i rekkefølge og viktighetsgrad, Koranen, Hadith (adferd og sitat fra profeten) og Sharia / loven.

Islam defineres av «de fem søyler» som må følges om man skal være en god muslim.

Bilderesultat for fem søyler

Islams fem søyler er de fem sentrale ritene innen islamsk trosutøvelse: trosbekjennelsen, bønnen, fasten, pilegrimsreisen og veldedigheten