Isbreer

Svalbard er et arktiskt øysystem langt der oppe i nord.

Mye av øysystemet er dekket av is, i form av isbreer og iskapper. Det siste bestemmes av størrelsen.

Isbreene er vakre, med et utall fargenyanser i blått i det riktige lyset. De lever hele tiden, og "snakker" til oss med smell og buldring. Av og til opplever vi "kalving", det vil si at større deler av isbren faller av og havner i sjøen. Disse bitene kan være veldig store. De kan lage store bølger når de faller ned, og vi kan derfor ikke komme for nær brekanten.

Sjøen i nærheten av isbreene er som oftest full av isbiter i ulike størrelse, de kan i ekstreme tilfeller gjøre det vanskleig å forsere dem med en Zodiac, som vi benyttet mye på turen.

Det er også interessant å se at isbreene også kan sees på som langsomme elver, der de sakte forflytter seg mot lavere nivåer, det kan vise som tydelige spor i overflaten.

Øya er ganske isolert, klimaet er værhardt og krevende.

Dagens klimasituasjon medfører dessverre negative effekter for det arktiske miljøet, ved at isbreer minker, og iskanten flytter seg nordover. Det medfører store endringer av flora og fauna. Klimaendringene vises faktisk tydeligst her på Svalbard.