Landdyr

Dyrene som lever på land må være i stand til å takle svært krevende forhold, med en kort sommer og en lang vinter. Flere av dem er avhengig av isen i fjoredene for å jakte etter bytte eller føde sine barn. Denne tilfrysingen blir dessverre tvunget nordover for hvert år på grunn av klimaendringer, med sin direkte påvirkning av alt liv på øya.

På grunn av kulden her så er dyrene tilpasset de ekstreme værsituasjonene. En isbjørn kan gå i flere måneder uten mat, noe som er viktig om sommeren, da de hovedsaklig jakter på sel, som er avhengig av is for å føde ungene sine. Isbjørnen har en pels og et fettlag som er svært isolerende; med et varmekamera ser man kun snuten avgi varme. På grunn av isbjørn må vi alltid ha med en væpnet guide, i tilfelle vi blir overrasket av en isbjørn. Dersom vi kan se en isbjørn på land, kan vi ikke landsettes der, på grunn av risikoen.

Reinsdyr har utviklet en mer chubby kropp, der overflaten i forhold til dyrets masse er mindre enn i Norge ellers. De utfordres nå av at det er mer regnvær enn snøvær om høsten og vinteren. Det medfører som oftest av isen smelter når det regner, og så fryser det steinharde lag av is over det lille som er å finne av mat. De lever derfor på kanten av det som er mulig, og bør forstyrres så lite som mulig for å kunne overleve.