Longyearbyen - Svalbards største tettsted

Det bor mellom 2000 og 3000 i Longyearbyen, som er Svalbards største sted. Der er det havner for transport av mennesker og gods, og øyas flyplass.

Byen er kompakt, og spesiell ved at alle hus bygges på påler. Trolig på grunn av permafrosten. Husene varmes også opp ved fjernvarme, og varmerørene ligger helt åpent i dagen. Det skyldes nok også snø og permafrost.

Sentralvarmen blir i dag varmet opp med kull fra resterende gruvedrift.

Selv i byen må man være oppmerksom på isbjørn. Det har blitt definert en trang sone rundt bebyggelsen der man trolig kan være rimelig trygg mot å møte isbjørn, men man kan aldri bli helt sikker.

En spesiell opplevelse er at det flere steder i byen må man ta av seg utesko når man går inn i bygningen. Det gjaldt for eksempel på hotellet vi bodde på før og etter båtturen, og på turistkontoret. Det er en liten symbolsak fra da Svalbard var et kullgruvesamfunn, og man ikke ville ha inn kullstøvet i bygningene. Det kan jo også være fordelaktig nå, ved at man om vinteren ikke tramper inn med snøfyllte sko.

Bygningene var artige med sine nonstop-farger.