Antiloper

Savannen er full av antiloper av ulike slag.

De minste og mest nervøse kalles Dik-dik. De mest tallrike er kanskje Thomson-gasellene, som er yndet føde for Geparder. Disse finner du spredd ut over hele savannen.

Impala er vakre dyr, og finnes også i flokker på savannen. Typisk er det en herremann som panisk vokter på et mer eller mindre tallrikt harem.

Topi-antilopen er mellomstor og har vakre farger og stolt holdning.

Eland-antilopen er en større og staselig antilope.

Vannbukken ser mest ut som et esel, men er egentlig en antilope.