Isbreer

Mye av Svalbard er dekket av is, i form av isbreer og iskapper. Om det kalles isbre eller iskappe bestemmes av størrelsen.

Isbreene er vakre, med et utall fargenyanser i blått i det riktige lyset. De lever hele tiden, og "snakker" til oss med smell og buldring. Av og til opplever vi "kalving", det vil si at større deler av isbren faller av og havner i sjøen. Disse bitene kan være veldig store. De kan lage store bølger når de faller ned, og vi kan derfor ikke komme for nær brekanten.