Vanndyr

Dyrene som lever i sjøen, eller hovedsaklig i sjøen, må være i stand til å takle svært krevende forhold, med en kort sommer og en lang vinter. Flere av dem er avhengig av isen i fjordene for å jakte etter bytte eller føde sine barn. Denne tilfrysingen blir dessverre tvunget nordover for hvert år, med sin direkte påvirkning av alt liv på øya.

På grunn av kulden her så har dyrene blitt tilpasset de ekstreme værsituasjonene.