Landdyr

Dyrene som lever på land må være i stand til å takle svært krevende forhold, med en kort sommer og en lang vinter. Flere av dem er avhengig av isen i fjordene for å jakte etter bytte eller føde sine barn. Denne tilfrysingen blir dessverre tvunget nordover for hvert år på grunn av klimaendringer, med sin direkte påvirkning av alt liv på øya.