Gepard

Kroppen er smekker og 112–135 cm lang, halen er 66–84 cm. Skulderhøyden er om lag 90 cm, og de veier 39–65 kg. Hodet er lite og kattelignende. Pupillene er imidlertid runde, og også tennene avviker fra de øvrige katters tenner. Langs halsen og fremre del av ryggen er det en mørk, opprett manke. Pelsen har gulrød farge med svarte flekker på rygg og sider, og buken er hvit.

Geparden er det raskeste landdyret og kan nå hastigheter på opp mot 100 km/t.

Geparden maler og hveser som en katt. Den avviker i flere trekk fra kattene. Således pleier den, som hunden, straks å kaste seg over byttedyret som den har forfulgt og innhentet, men i motsetning til hunder oppgir den jakten om ikke byttet er nedlagt etter en kort spurt. I løpet av en slik spurt kan hastighetene overstige 100 km/t, og geparden er dermed et av de raskeste pattedyrene. Den ligner også hunden i at klørne ikke kan trekkes helt tilbake og at lemmene er høye (høyere enn hos kattene).